Giới thiệu chung

      Doanh nghiệp tư nhân HẢI NAM PHƯƠNG thành lập năm 2005

      Chúng tôi tiền thân là doanh nghiệp thương mại nhiều năm tại thị trường trong nước. Với kinh nghiệm thương mại chúng tôi nhận thấy nhu cầu lớn về sản phẩm Ruybăng sử dụng trong nghành bao bì, quà tặng, dây, nhãn, bang thun và phụ kiện trong nghành may mặc của các công ty sản xuất hàng xuất khẩu trong nước.

      Năm 2010 chúng tôi đầu tư nhà máy dệt ruybăng nhằm đáp ứng nhu cầu của các khách hang trong và ngoài nước.

      Năm 2016 chúng tôi tiếp tục phát triển thêm nhà máy, xây dựng quy trình và mục tiêu đáp ứng các yêu cầu để đạt được những chứng nhận như Oko Tex, Iso ….

      Với mục tiêu sau khi ra nhập TPP – vừa là cơ hội, vừa là thử thách – chúng tôi sẽ có nhiều khách hàng hơn ở các nước trong khối TPP.