DNTN Hải Nam Phương chuyên cung cấp phụ liệu may mặc có chương trình khuyến mại  sản phẩm Ruy băng.

          Với hóa đơn trên 2 triệu khi mua các sản phẩm tại DNTN Hải Nam Phương chuyên cung cấp phụ liệu may mặc các bạn

sẽ được tặng 1 cây ruy băng 2P 10 cuộn hoặc 1 cây ruy băng 4P 5 cuộn.

 

DNTN HAI MAN PHUONG CHUYÊN CUNG CẤP PHỤ LIỆU MAY MẶC.